6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında, veri sorumlusu sıfatıyla Secom Aktif Elektronik Güvenlik Çözümleri A.Ş olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

İstenen Kişisel Veriler :

Kimlik Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Hali
Finansal Bilgi Banka Ve Kredi Kartı Bilgileri, Finansal
Borç Bilgileri
İşlem Güvenliği IP  Adresi, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Ve
Gezinme Bilgisi
İletişim  Adres Bilgisi, E-posta, Telefon Numarası, Yedek Kişi Telefon Ve Adres Bilgisi
Veri Ses Kayıtları

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: 

  • Hizmet ve ürünlerin kalitesinin çoğaltılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama için yapılacak size özel reklam , kampanya ve diğer faydaları sunmak
  • Satın alma tercihleri ve yeni hizmetlerin analizi gibi işlerin uygulamasını sağlayabilmek için iletişime geçilmesi
  • Elektronik kanallar veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi mevzuat ve resmi kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum sağlanması
  • Müşteri memnuniyetinin arttırılması, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili fikir ve önerilerinizi almak, şikayet ve istekleriniz doğrultusunda tarafınıza bilgi vermek
  • Ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek ve şirket tarafından yürütülen finans operasyonları yönetmek

Şirketimiz ile gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin şirketimizin tarafınıza karşı tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile işlemektedir. Kişisel verileriniz ilgili kanunda belirtilen amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza edilecektir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar : Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen kişi/kuruluşlarla paylaşılabilmektedir.

  • Şirket’ in iş ortaklarına ,şubelerine ve bayilerine
  • Faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar
  • Yurt dışı şirketlerine ve iştiraklerine
  • Yasal olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları
  • Müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda sözleşmeli olduğumuz kurumlara

Kişisel verilerin toplanma yöntemi : Kişisel verileriniz şirket Genel Müdürlük, internet sitemiz, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi sözlü, yazılı ve elektronik ortamda veya veri sisteminin parçası olarak kişinin kendisinden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

KVKK’ nın 11.Maddesi Uyarınca Haklarınız : 

 1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2) Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,

 3) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını   öğrenme,

 4) Kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, 

6) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

8) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

9) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.